Visie

 Visie spilcentrum Driestam (0-13 jaar)

SAMEN LEREN LEVEN!

Voor ons betekent samen leren leven dat we een spilcentrum willen zijn waar we van en met elkaar leren de wereld om ons heen steeds beter te begrijpen. In deze sterke gemeenschap waarin we elkaar uitdagen en aanmoedigen om het beste te laten zien, elkaar steunen als het soms moeilijk is en troosten als het een keer niet lukt. Een plaats waar je fouten mag, misschien wel moet, maken om van te leren. Het leren en ontwikkelen gebeurt in het echte leven, we willen graag ons spilcentrum verbinden met de wereld om ons heen. Samen met de kinderen ontdekken hoe mooi, bijzonder, boeiend en ingewikkeld die wereld is en deze steeds beter te begrijpen, dat is de kern van ons onderwijs en opvoeding. Tijdens deze zoektocht werken we aan het verhogen van de kennis over deze wereld maar minstens zo belangrijk aan de vorming van persoonlijkheden van de kinderen en aan de rol van ouders en medewerkers. Door deze houding creëren we een plek waar we samen leren leven en leren samenleven!

Peter Petersen en zijn gedachtengoed van het Jenaplan onderwijs zijn een grote inspiratiebron, we werken aan ontwikkeling van kinderen waarbij, werk, spel, viering en het gesprek een belangrijke plaats innemen. We staan als spilcentrum niet los van de wereld om ons heen, we willen ons graag verbinden aan de andere organisaties. Wij denken dat we nog beter kunnen werken aan de doelen die we ons stellen door dat, op bepaalde gebieden in samenwerking met anderen vorm te geven.

 

Voor de kinderen realiseren wij een omgeving waar ze:

  • Zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken. Dat ze kunnen kiezen uit een rijk aanbod en worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling. Dat kinderen kunnen vertellen wat ze hebben geleerd, vandaag, deze week, deze periode en dat ze weten dat hun mening ertoe doet, dat ze invloed hebben op de keuzes die gemaakt worden, in de stamgroep, cluster en de school. Ze leren samen te werken, hulp geven en ontvangen en daarover te reflecteren met andere kinderen en volwassenen. Ze kunnen leren in levensechte situaties en zorg te dragen voor de omgeving. Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen. Deze omgeving is veilig in fysieke zin maar ook mentaal en sociaal.

Van de kinderen verwachten wij:

  • Dat ze zich ontwikkelen en zich steeds doelen stellen. Dat ze anderen betrekken bij het behalen van die doelen. Dat ze elkaar helpen om doelen te bereiken, zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving, actief betrokken zijn en initiatief nemen en zorgzaam zijn voor de materialen, kinderen en volwassenen in hun omgeving.

Voor de ouders realiseren wij een omgeving waar ze: 

  • Er als ouder toe doen, je serieus genomen wordt in jouw kennis over je eigen kind. Waarbij je alle kansen krijgt om naast de betrokkenheid op de ontwikkeling van je eigen kind, je een bijdrage mag leveren aan het grote geheel, dat je gewaardeerd wordt om deze bijdrage. Ouders mogen kwetsbaar zijn en kunnen rekenen op steun en begrip als het soms moeilijk gaat, samen komen we er wel uit!

Van de ouders verwachten wij:

  • Een betrokken rol naar hun eigen kind, als supporter, ondersteuner en op momenten trooster. Een open houding, zonder vooroordelen, naar de visie van de professional en de bereidheid om in gesprek te blijven over de ontwikkeling van je eigen kind. Dat ouders zich medeverantwoordelijk voelen en gedragen ook naar de anderen in onze gemeenschap en dat ze een steentje bijdrage aan het geheel, ieder op eigen wijze. Dat ze samen met de medewerkers en kinderen mee gaan in het ontdekken van onze wereld.

 Voor de medewerkers realiseren wij een omgeving waar ze:

  • worden gestimuleerd om te groeien: een veilige plek waar je ambities als medewerker worden gekoesterd, waar plek is voor je persoonlijke doelen en waar waardering is voor je rol daar wij je anderen ondersteund in het behalen van zijn of haar doelen. Waar er mensen zijn die je helpen met het stellen van je doelen, die hoge verwachtingen hebben en je ondersteunen en supporteren. Waar ook gezamenlijke doelen worden gesteld, waar ieder zich aan kan verbinden. Een omgeving waarin je niet wordt afgerekend op een fout, maar fouten worden omarmd als belangrijke leermomenten. Waar je samen met ouders en kinderen de wereld mag ontdekken.

Van de medewerkers verwachten wij:

  • Dat ze lef hebben en hoge doelen stellen voor zichzelf en zich verbinden aan de visie van de organisatie. Dat ze voor kinderen, ouders en collega’s belangrijke voorbeelden zijn ten aanzien van een open ontdekkende houding.  Dat ze onbevooroordeeld naar kinderen kunnen kijken, hun initiatieven zien en ondersteunen. Dat ze met een open houding, zonder vooroordeel, luisteren naar ouders en de professionaliteit van ouders wat hun eigen kinderen betreft accepteren. Dat ze in een professionele leergemeenschap hun rol nemen, open staan voor feedback en bereid zijn andere feedback te geven.