Schooltijden en Vakanties

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. De deur gaat elke dag om 8.30 uur open, kinderen en ouders zijn
vanaf dat moment welkom in de groepen. Om 8:40 uur start de lesdag.

Maandag 8.40 – 14.45 uur
Dinsdag 8.40 – 14.45 uur
Woensdag 8.40 – 12.20 uur
Donderdag 8.40 – 14.45 uur
Vrijdag 8.40 – 14.45 uur

 

 

 

 

Vakanties en Vrije dagen

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de volgende vakanties en vrije dagen van toepassing:

maandag 28 augustus 2023 Vrije middag
vrijdag 1 september 2023 Vrije middag
16 t/m 20 oktober 2023 Herfstvakantie
vrijdag 22 december 2023 Vrije middag vanaf 12 uur
25 december t/m 5 januari 2024 Kerstvakantie
woensdag 7 februari 2024 Lesvrije dag
vrijdag 9 februari 2024 Vrije middag vanaf 12 uur
12 t/m 16 februari 2024 Voorjaarsvakantie
maandag 1 april 2024 2e Paasdag
22 april t/m 3 mei 2024 Meivakantie
9 en 10 mei 2024 Hemelvaart en lesvrije dag
maandag 20 mei 2024 2e Pinksterdag
23 en 24 mei 2024 Studiedag. Kinderen vrij.
10 t/m 14 juni 2024 Junivakantie
vrijdag 5 juli 2024 Vrije middag vanaf 12 uur
8 juli t/m 16 augustus 2024 Zomervakantie