Schooltijden en Vakanties

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. De deur gaat elke dag om 8.30 uur open, kinderen en ouders zijn
vanaf dat moment welkom in de groepen. Om 8:40 uur start de lesdag.

Maandag 8.40 – 14.45 uur
Dinsdag 8.40 – 14.45 uur
Woensdag 8.40 – 12.20 uur
Donderdag 8.40 – 14.45 uur
Vrijdag 8.40 – 14.45 uur

 

 

 

 

Vakanties en Vrije dagen

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de volgende vakanties en vrije dagen van toepassing:

maandag 6 september 2021 Vrije middag
vrijdag 10 september 2021 Vrije middag
woensdag 20 oktober 2021 Studiedag, lesvrije dag
25 t/m 20 oktober 2021 Herfstvakantie
vrijdag 24 december 2021 Vrije middag vanaf 12 uur
27 december t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie
woensdag 2 februari 2022 Vrije dag
vrijdag 25 februari 2022 Vrije middag vanaf 12 uur
28 februari t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie
woensdag 23 maart 2022 Vrije dag
18 april 2022 2e Paasdag
25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie
26 en 27 mei 2022 Hemelvaart
6 t/m 10 juni 2022 2e Pinksterdag &  vrije week
vrijdag 22 juli 2022 Vrije middag vanaf 12 uur