Schooltijden en Vakanties

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk. De deur gaat elke dag om 8.30 uur open, kinderen en ouders zijn
vanaf dat moment welkom in de groepen. Om 8:40 uur start de lesdag.

Maandag 8.40 – 14.45 uur
Dinsdag 8.40 – 14.45 uur
Woensdag 8.40 – 12.20 uur
Donderdag 8.40 – 14.45 uur
Vrijdag 8.40 – 14.45 uur

 

 

 

 

Vakanties en Vrije dagen

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de volgende vakanties en vrije dagen van toepassing:

maandag 5 september 2022 Vrije middag
vrijdag 9 september 2022 Vrije middag
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie
15 november 2022 Lesvrije dag
vrijdag 23 december 2022 Vrije middag vanaf 12 uur
26 december t/m 6 januari 2023 Kerstvakantie
woensdag 1 februari 2023 Lesvrije dag
vrijdag 17 februari 2023 Vrije middag vanaf 12 uur
20 t/m 24 februari 2023 Voorjaarsvakantie
10 april 2023 2e Paasdag
24 april t/m 5 mei 2023 Meivakantie
18 en 19 mei 2023 Hemelvaart en lesvrije dag
29 mei 2023 2e Pinksterdag
12 t/m 16 juni 2023 Lesvrije week
vrijdag 14 juli 2023 Vrije middag vanaf 12 uur
17 juli t/m 25 augustus 2023 Zomervakantie