Schoolgids

Ieder jaar verschijnt de schoolgids met daarin alle informatie over de organisatie van en rondom het onderwijs op de Driestam.

In de schoolgids zijn een aantal vaste zaken opgenomen:

  • visie van de school
  • jenaplanonderwijs
  • resultaten van ons onderwijs
  • passend onderwijs
  • praktische zaken zoals: schooltijden, vakanties, klachtenregeling, verlof, etc.