Jenaplan

De Driestam gaat uit van de ideeën van Peter Petersen, waarbij het kind centraal staat, uniek is en wordt uitgedaagd in een heterogene groep om zichzelf te ontwikkelen.  

Onze school is een jenaplanschool en werkt volgens de principes van Peter Petersen.
De vier basisactiviteiten zijn gesprek, werk, spel en viering. De school werkt met heterogene stamgroepen. Doel hiervan is om van elkaar te leren, een keer de jongste en een keer de oudste in de groep te zijn. In de clusters kan dit nog breder getrokken worden, omdat daar 4 leeftijdsgroepen elkaar ontmoeten en samenwerken.
De Driestam hanteert zowel de basisprincipes als uitgangspunten van het jenaplanonderwijs, waarbij het doel van de school is: het kind begeleiden op de weg naar volwassenheid, zodat het als een zelfstandig denkend en handelend mens zijn eigen weg kan gaan. 

De Driestam is lid van de Nederlandse Jenaplanvereniging.