IPC

IPC 

International Primary Curriculum

 

Is een manier van werken die rust op het aansluiten bij de leefwereld van de kinderen.

Is altijd actueel en internationaal georiënteerd

Maakt de oriëntatie op jezelf en de wereld betekenisvol door te werken met thema’s.

Alle activiteiten binnen de thema’s zijn gekoppeld aan leerdoelen.

Deze manier van werken past helemaal binnen het Jenaplanonderwijs

 

Klik hier voor meer informatie.