Gezonde School

Gezonde school

Op Jenaplanschool de Driestam besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, aan bewegingsonderwijs, duurzaamheid, we eten en drinken gezond en we dragen veel zorg voor elkaar, onze omgeving en de wereld, kortom; We zijn een gezonde school!!

In oktober 2020 hebben we wederom het certificaat “de gezonde school” behaald. 

 

We zijn trots!

Trots op het feit dat we een gezonde school zijn waar kinderen, ouders en stamgroepleiders zich fijn en prettig voelen, waar kinderen graag zijn en met plezier naar toe komen.

Meer informatie vindt u hier.

Vanaf schooljaar 2023-2024 starten we met het lespakket Smaaklessen.

Meer informatie hierover vindt u hier