Rapportage

Rapportage aan ouder en kind

Op De Driestam is ieder kind uniek en daarom kijken we naar elk kind. Hoe ontwikkelt het kind zich op de onderdelen gesprek, werk, spel en viering? Hiervan wordt schriftelijk en/of mondeling verslag gedaan op twee momenten in een schooljaar. Twee keer per jaar ontvangt u een rapport. Dit rapport wordt persoonlijk naar het kind toegeschreven. Daarnaast plannen wij samen met de ouders minimaal 2 keer per jaar een gesprek op maat. Tijdens deze gesprekken bespreken we en laten we de ontwikkeling van uw kind zien.

Natuurlijk kunnen er extra gesprekken plaatsvinden als hier behoefte aan is.