Ouderbetrokkenheid 3.0

 

In het schooljaar 2017-2018, zijn we begonnen met het invoeren van Ouderbetrokkenheid 3.0. Dit is een concept dat school en ouders helpt om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de algemene ontwikkeling van het kindOp De Driestam is een regiegroep gevormd van een aantal ouders en stamgroepleiders die erop toezien dat en hoe de basisvormen van Ouderbetrokkenheid 3.0 op De Driestam toegepast worden.