Luistergesprek

Luistergesprek aan het begin van het nieuwe schooljaar

Als een kind van stamgroep wisselt aan het eind van een schooljaar, dan volgt in het nieuwe schooljaar een zogenaamd luistergesprek met de nieuwe stamgroepleider. Tijdens dit luistergesprek vertellen ouders over hun kind. De stamgroepleider luistert en vraagt door om relevante informatie van ouders op te pikken die hij kan gebruiken in de ontwikkeling van het kind.