Kwaliteit onderwijs

SALTO-scholen willen kwalitatief hoogstaand onderwijs geven. Dat doen ze door zichzelf systematisch te ontwikkelen. Kwaliteitszorg is een systeem waarmee iedere SALTO-school onderwijsontwikkelingen vormgeeft en bewaakt.

Op alle SALTO-scholen wordt gewerkt via de systematiek van WMK. Bij de vormgeving worden samenhangend beleid en concrete doelstellingen geformuleerd die vervolgens leiden tot benodigde acties om een hogere onderwijskwaliteit te bereiken. Na de invoering, worden de effecten ervan bekeken aan de hand van gegevens, zoals: de  kwaliteitskaarten, inspectierapporten en tevredenheidsonderzoeken. Vanaf dat moment worden lopende plannen bijgesteld en nieuwe plannen gemaakt, waardoor het proces weer van voor af aan begint. Iedere school bepaalt zelf, binnen de wettelijke kaders van regelgeving en toezicht, wat de gewenste kwaliteit inhoudt en waar ze zich op willen ontplooien. Deze plannen zijn in de schoolgidsen en de schoolplannen van de SALTO-scholen beschreven. 

Het laatste inspectierapport is van maart 2014: Onderwijsinspectierapport Driestam

Scholen op de kaart: SALTOschool de Driestam