Rapportage

Rapportage aan ouder en kind

Op De Driestam is ieder kind uniek en daarom kijken we naar elk kind. Hoe ontwikkelt het kind zich op de onderdelen gesprek, werk, spel en viering? Hiervan wordt schriftelijk en/of mondeling verslag gedaan op drie momenten in een schooljaar. Deze rapportage is gericht naar het kind én ouders. Ook wordt er gekeken naar de eigen leerlijn op de verschillende vakgebieden. Ter ondersteuning hiervoor dienen grafieken die gehaald worden uit ons leerlingvolgsysteem.

Twee keer per jaar hebben we verplichte rapportageavonden voor ouders waarin we extra uitleg geven over de ontwikkelingslijn, maar natuurlijk kunnen er extra gesprekken plaatsvinden als dit noodzakelijk is.