Clusters

We hebben op school twee onderbouwclusters waar de groepen 1 t/m 3 bij elkaar zitten, twee clusters waar kinderen uit de groepen 4 t/m 7 bij elkaar zitten en één cluster waar groep 8 zit.
We hebben hiervoor gekozen, zodat de onderwijsomgeving en het -aanbod effectief afgestemd wordt op de kinderen. De gezamenlijke ruimte wordt als zodanig als extra leergebied ingezet.
Hier vindt veel interactie plaats en mogelijkheden tot samen leren en samenleven.

Om een indruk te krijgen, bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen.